logo

 SBF Storstrømmen &
DGI Storstrømmen skydning

- opdateret

Informationer

Gå til nyhedsbrevene

Stævne kalender

Stævnekalender 2016klik her

Banebooking

Banebookning - Musse skyttecenter - 2016
Banebookning - Tubæk skyttecenter - 2016

Årshjul 2017
Klik her for at se DGI Storstrømmen Skydning´s årshjul.

DGI Skydning -  Ny Klassificering pr. 1/10 2015

Tiden nærmer sig med kraftige skridt den nye indendørs sæson og deraf også her hvor den nye klassificering træder i kræft.

En arbejdsgruppe under Landsudvalget har arbejdet med implementeringen af de nye klasser efter vedtagelsen på Idrætskonferencen og er nu meget tæt på at kunne åbne 15 meter sæsonen 2015/2016 op til jeres brug.

Vi er klar over at det er noget senere en vi alle kunne have ønsket, men de sidste tilretninger i SOK, har vi ønsket et dobbelttjekke. Dog dermed ikke sagt at der ikke kan være ting som er smuttet igennem tjekket for fejl.

De primære årsager til ændringer skal findes i, at man ønsker at skabe bedre konkurrencemæssige vilkår for ungdommen fra børnegruppen, henover juniorgruppen til ungklasserne og i overgangen til voksengruppen. For voksne skytter (21 år – 55 år) ønsker man at gøre deres muligheder for deltagelse i aktiviteter mere fleksible, og skabe basis for større og bedre hvervemuligheder på helt nye udøvere. Dernæst er det vurderet at de eksisterende veteraner – her kan alderen på disse hæves – fra 55 til 60 år, da man både bliver ældre og der kommer flere af dem over de kommende år. Det bliver dog i en glidende overgangsordning, af hensyn til eksisterende veteranskytter.

Der er ikke sket nogle ændringer på selve skydestillingerne, de er de samme som hidtil. Der indført en ny skydestilling FRI, som betyder at man frit kan vælge en hvilken som helst skydestilling i den nye klasse FRI som fremkommer under øvrige klassegrupper. Skydestillingen skal dog være godkendt på henholdsvis riffel og pistol

Der er ikke sket ændringer for børneskytte eller juniorskytter.

For ungskytter er der sket ændringer i ungdomsgruppen, således den er for aldersgruppen født 1991 – 1998, dvs. i alderen 17 – 24 år. Hvilket betyder at aldersgruppen er øget med 4 år fra tidligere 4 år.

For seniorskytter (alderen 21 år – 55 år) så er klassebetegnelsen ændret til voksenskytte, og aldersgruppen er ændret til 25 - 59 år, samt at ungskyttegruppen jf. ovenstående er udvidet, så bliver man først ”voksen” når man kommer i alderen 25 år.

For veteranskytter (alderen 55+) så er klassebetegnelsen ændret til seniorskytte, og jf. ovenstående udvidelse af voksenskyttegruppen, så er du seniorskytte når du er født i 1959 eller tidligere, MEN med en overgangsordning på de næste 4 år, for de skytter der allerede er blevet seniorskytter, så de ikke bliver voksenskytter igen i gruppen (25 – 59 år.)

Årsagen til ændringen af benævnelserne på senior og voksen er af hensyn til forståelsen for nye udøvere og i andre idrætsgrene hvor man har lignende betegnelser, som stemmer overens med aldersgrupperne.

De nye klassegrupper på riffel

I unggruppen i alderen 17 – 24 år, er der fremover på bane (15, 50, 200 og 300 m) 2 muligheder:

Un
domsgruppe – stilling, som skyder stående og tre stillinger, 2 klasser på 15 m og 50 m. men kun 1 klasse på henholdsvis 200 og 300 meter.

Ungdomsgruppe åben, som skyder stående med anlæg eller albuestøtte på 15 m, og liggende uden anlæg eller stående med anlæg, 2 klasser på 15 m og 50 m og 1 klasse på 200 og 300 m.

På terrænriffel både langdistance og kaliber 22 er ung- og voksen åben (25 – 59 år) i samme klasse. Der er fortsat en unggruppe i stilling og en voksengruppe på stilling.

Dernæst den helt nye FRI gruppe på alle banediscipliner men ikke terræn.

De nye klassegrupper på pistol

I unggruppen i alderen 17 – 24 år, er der fremover på bane 2 muligheder:
Ung
– 1 hånds
Ung – 2 hånds

På pistolterræn er det uændret.

Dernæst den helt nye FRI gruppe på alle banediscipliner, men ikke på terræn.

 

Konventering til nye klasser i SOK

Ved overførelsen af skytter fra gamle til nye klasser, har vi forsøgt at anvende nedenstående regler ud over de nye aldersgrænser:

§  ÅKL skytter er overført til enten UNG Åben eller

Voksen Åben

§  Skytter med en alder til veteran, som tidligere har valgt

at skyde stilling, forbliver i Voksen Stilling

§  Skytter med en alder til veteran, som tidligere har valgt

at skyde ÅKL, forbliver i Voksen Åben

Det forventes at den nye sæson vil åbne i SOK primo uge 39.

Vedhæftet er:
oversigt der viser alle de nye klasser og klassebetegnelser i forhold til gamle.

Ny udgave af skyttebogen, hvor nye klassekrav fremgår.


Her ud over kan vi oplyse at der forsøges planlagt en KAP-seminar i slutningen af året, en dato for dette meldes ud snarest.

 


 

Nyhedsbreve    
     
Nyhedsbreve 2016    
     
Nyhedsbrev nr. 01    
Nyhedsbrev nr. 02 Nyhedsbrev nr. 13  
Nyhedsbrev nr. 03 Nyhedsbrev nr. 27  
Nyhedsbrev nr. 04 Nyhedsbrev nr. 28  
Nyhedsbrev nr. 05    
Nyhedsbrev nr. 06    
Nyhedsbrev nr. 07    
     
     
Nyhedsbrev nr. 10    
Nyhedsbrev nr. 11    
     
Nyhedsbreve 2015    
     
Nyhedsbrev nr. 01 Nyhedsbrev nr. 12 Nyhedsbrev nr 26 - 2015
Nyhedsbrev nr. 02 Nyhedsbrev nr. 13 Nyhedsbrev nr. 27
Nyhedsbrev nr. 03 Nyhedsbrev nr. 14 Nyhedsbrev nr. 28
Nyhedsbrev nr. 04   Nyhedsbrev nr. 29
Nyhedsbrev nr. 05   Nyhedsbrev nr. 30
Nyhedsbrev nr. 06 Nyhedsbrev nr. 17 Nyhedsbrev nr. 31
Nyhedsbrev nr. 07
Nyhedsbrev nr. 18 Nyhedsbrev nr. 32
Nyhedsbrev nr. 08 Nyhedsbrev nr. 19  
Nyhedsbrev nr. 09 Nyhedsbrev nr. 20 Nyhedsbrev nr. 34
Nyhedsbrev nr. 10 Nyhedsbrev nr. 21  
Nyhedsbrev nr. 11 Nyhedsbrev nr. 25 Nyhedsbrev nr. 36
    Nyhedsbrev nr. 37
Nyhedsbreve 2014    
     
Nyhedsbrev nr. 01 Nyhedsbrev nr. 14 Nyhedsbrev nr. 29
Nyhedsbrev nr. 02 Nyhedsbrev nr. 15  
Nyhedsbrev nr. 03 Nyhedsbrev nr. 16 Nyhedsbrev nr 31
Nyhedsbrev nr. 04 Nyhedsbrev nr. 17 Nyhedsbrev nr. 32
Nyhedsbrev nr. 05 Nyhedsbrev nr. 18 Nyhedsbrev nr. 33
Nyhedsbrev nr. 06 Nyhedsbrev nr. 19 Nyhedsbrev nr. 34
Nyhedsbrev nr. 07 Nyhedsbrev nr. 20 Nyhedsbrev nr. 35
Nyhedsbrev nr. 08 Nyhedsbrev nr. 21 Nyhedsbrev nr. 36
Nyhedsbrev nr. 09 Nyhedsbrev nr. 22 Nyhedsbrev nr. 37
Nyhedsbrev nr. 10 Nyhedsbrev nr. 23 Nyhedsbrev nr. 38
Nyhedsbrev nr. 11 Nyhedsbrev nr. 24 Nyhedsbrev nr. 39
Nyhedsbrev nr. 12 Nyhedsbrev nr. 25 Nyhedsbrev nr. 40
Nyhedsbrev nr. 13 Nyhedsbrev nr. 26 Nyhedsbrev nr. 41
  Nyhedsbrev nr. 27 Nyhedsbrev nr. 42
  Nyhedsbrev nr. 28  
     
Nyhedsbreve 2013    
     
Nyhedsbrev nr. 02 Nyhedsbrev nr. 18 Nyhedsbrev nr. 34
Nyhedsbrev nr. 03 Nyhedsbrev nr. 19 Nyhedsbrev nr. 35
Nyhedsbrev nr. 04 Nyhedsbrev nr. 20 Nyhedsbrev nr 36
  Nyhedsbrev nr 21 Nyhedsbrev nr 37
Nyhedsbrev nr. 06 Nyhedsbrev nr. 22 Nyhedsbrev nr 38
Nyhedsbrev nr. 07 Nyhedsbrev nr. 23 Nyhedsbrev nr 39
Nyhedsbrev nr. 08 Nyhedsbrev nr. 24  
Nyhedsbrev nr. 09 Nyhedsbrev nr 25  
Nyhedsbrev nr. 10 Nyhedsbrev nr. 26  
Nyhedsbrev nr. 11 Nyhedsbrev nr. 27  
Nyhedsbrev nr. 12 Nyhedsbrev nr. 28  
Nyhedsbrev nr. 13 Nyhedsbrev nr. 29  
Nyhedsbrev nr. 14 Nyhedsbrev nr. 30  
     
Nyhedsbrev nr. 16    
Nyhedsbrev nr. 17